B&B De Oester 'Klein monument' in Yerseke

Uit: 'Kleine monumenten in Yerseke'door Rinus de Regt, Heemkundige kring de Bevelanden, Goes 2005. Hier het hele document.

Damstraat 19-21, afbeeldingen 22-30 Het gebouw is het voormalige postkantoor van Yerseke dat gereed kwam op 1 juli 1877 en in gebruik genomen is op 1 september 1877. Het gebouw is ontworpen door architect Le Clerq te Kruiningen. Latere verbouwingen vonden plaats in 1908 en 1909. Afbeelding 22 is een prentbriefkaart met daarop het oorspronkelijke gebouw dat nog alle versieringen en details bevatte. Op afbeelding 23 zien we de huidige toestand van het gebouw. Daaruit blijkt dat het gebouw en de versieringen grotendeels zijn bewaard gebleven. De sierlijke dakkapellen zijn verdwenen evenals de sluitstukken bij de beëindiging van de topgevels. De overige afbeeldingen geven de situatie weer van de huidige toestand. We letten daarbij op het balkon met mooie balkondragers, de dakrand met fraaie gootklossen en de sierlijke muurankers die vooral in de topgevel opvallen. Onder de ramen boven de ingang zijn versierde spijlen aangebracht die de indruk wekken dat er een balkon aanwezig is; dit is echter niet het geval, het is louter versiering van de gevel. Boven de ramen is tussen de rollaag en de bovendorpel van de kozijnen siermetselwerk in verschillende metselverbanden aangebracht. Een bijzonder effect geven de witte sluitstenen die tussen de rollagen zijn gemetseld.

Hier de foto's uit die nota. De bijschriften verschijnen als u de muis boven de foto houdt.

Oude prentbriefkaart van het postkantoor ca 1910

Situatie 2005

Verdieping met houten balkon en gevelversiering voor de ramen

Zijaanzicht met versierde balkondrager

Aan de gevel fraaie smeedijzeren muuranker

Goot met fraaie gootklossen

Zijgevel met een mooie dakrand, gelijk als bij de voorgevel

Voorgevel met ingangspartij, daarboven de sierlijke spijlen die een balkon suggereren.

Topgevel met boven de ramen siermetselwerk en een rollaag met sluitstenen.